Издавачка делатност - Српска минијатура XVI и XVII века

СРПСКА МИНИЈАТУРА XVI И XVII ВЕКА

Зоран Ракић

Година издања: 2012.
Формат (cm): 30 cm
Број страна: 356

Књига је прва потпуна студија о српској минијатури XVI и XVII века, у којој су подробно обрађени сви познати илуминирани рукописи тога времена, од којих је аутор неке први пут укључио у разматрање. Композиција књиге је састављена разложно и прегледно, тако да се излагање у расправном делу прати лако, а подаци се по потреби допуњују из каталога. На тај начин је обављен пионирски посао у изучавању српске минијатуре XVI и XVII века као целине, и то на темељан и методолoшки поуздан начин.


Зоран Ракић је доцент на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Бави се истраживањима српског сликарства XVI и XVII века. Објавио је књиге Црква Светог Јована Претече у Црколезу (2007) и Цркве светог Димитрија и светог Саве српског у Хиландару (2008).

↑↑↑