Издања

Историја српске филозофије : прилози истраживању 4

приредили Ирина Деретић, Александар Кандић

Година издања: 2019 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 796

Четврти том Историје српске филозофије. Прилози истроживању такође je подељен у четири тематске целине: Српски мислиоци XIX и XX века, Српска филозофија у националном, европском и медијском контексту, Библиогрофије српских филозофа и Сећања. И у овом тому прилога за проучавање српске филозофије садржани су тематски врло разнородни текстови почевши од оних који разматрају рефлексије најзначајнијих српских филозофа преко радова што се баве поетском и уопште уметничком артикулацијом филозофских идеја све до текстова који истражују однос филозофије и природно-научних дисциплина. Такође се расправило и о српској, религијској филозофији, о ауторима и темама из српске филозофије историје, политике као и о филозофији медија. У протеклих пар година смо остали без својих највећих филозофа. Стога je четврта целина, под називом Сећања, посвећена управо њима, јер су обележили наше време и српску филозофију уопште.


 

ISBN 978-86-6427-123-3

↑↑↑