Издања

Ренесансно сопство и портрет

Саша Брајовић

Година издања: 2009 .
Формат (цм): 21 цм
Број страна: 181

У средишту истраживачког интересовања Саше Брајовић је феномен односа ренесансног сопства и портрета. Доследно таквим методолошким оквирима она својим знањима превазилази грубе оквире класичних историјско-хуманистичких дисциплина градећи сложену структуру интердисциплинарног текста подједнако усмереног на друштвене и историјске дисциплине.

проф. др Мирослав Тимотијевић,
Филозофски факултет у Београду

Снажно филозофски интонирана књига Саше Брајовић нуди суптилну анализу појма сопства и његовог формирања у европској филозофској традицији. Она се дотиче низа прегнантних ликовно-филозофских проблема: односа портрета и памћења, портрета и мимезиса, сопства и смрти, сопства и животности, дијалектичке игре присутности-одсутности и подражавања-представљања. Иако научна студија у пуном смислу те речи, ова књига, као уметничко дело, неосетно увлачи читаоца-рецепијента у свој духовни простор - естетику, аксиологију, епистемологију ренесансе епохе.

проф. др Ива Драшкић Вићановић,
Филолошки факултет у Београду

 


Саша Брајовић је доцент на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Предавач је на предмету Историја европске уметности новог доба. Бави се концептима и феноменима визуелне културе од епохе ренесансе до краја 19. века. Објавила је књиге Госпа од Шкрпјела - маријански циклус слика (2000) и У Богородичином врту. Богородица и Бока Которска - барокна побожност западног хришћанства (2006).

ISBN 978-86-86563-62-0

↑↑↑