Издања

Нови крајеви Србије (1912-1915)

Милош Јагодић

Година издања: 2013 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 601

Монографија Нови крајеви Србије 1912-1915 представља унутрашњу историју области припојених Краљевини Србији након Балканских ратова. Њен циљ је да утврди шта је Србија урадила и шта је планирала да уради на плану уређења нових територија од ослобођења 1912. до окупације 1915. Методолошки, књига припада тоталној историји. У њој су равноправно обрађени структура и појединац, доносиоци и сносиоци одлука. Третира све аспекте историје нових крајева у наведеном периоду, од њиховог правног положаја, преко структуре становништва, органа државне и локалне управе, питања безбедности, саобраћаја, привреде до просвете и културе. Написана је углавном на основу необјављене архивске грађе, те стога нуди низ нових научних сазнања.

-------------------------

За разлику од војног и дипломатског аспекта историје Србије у Балканским и Првом светском рату, уређење, управа и унутрашње прилике у областима ослобођеним 1912. и присаједињеним Србији 1913. године до сада готово уопште нису били предмет историографске обраде. Ова монографија, обухватајући период од почетка Првог балканског рата 1912. до окупације земље 1915, попуњава ту празнину.
Монографија Милоша Јагодића Нови крајеви Србије 1912-1915 представља свеобухватну и аналитичну унутрашњу историју нових области у краткотрајној, почетној и јединој фази њихове интеграције у Краљевину Србију. Написана је превасходно на основу необјављене архивске грађе српског порекла. Она својим највећим делом доноси потпуно нова сазнања из једног важног дела српске историје, те се као таква може сматрати значајним доприносом историјској науци.

Из рецензије проф. Радоша Љушића

 

Милош Јагодић је рођен 1975. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1994. је уписао студије историје на Филозофском факултету у Београду, где је стекао све степене високе стручне спреме: дипломирао је 1999, магистрирао 2002. и докторирао 2008. године. Од 2000. године је запослен на катедри за Историју српског народа у Новом веку Одељења за историју Филозофског факултета у Београду. Бави се проучавањем историје српског народа у 19. и почетком 20. века. Аутор је монографија Насељавање Кнежевине Србије (1861-1880), Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912) и Уређење ослобођених области Србије 1912-1914: правни оквир и више научних чланака; приредио је за штампу Дневник Николе Крстића (Приватни и јавни живот I-II са Александром Вулетић и Јавни живот I-IV самостално).

ISBN 978-86-88803-17-5

↑↑↑