Издања

Од природних непријатеља до партнера

Драгана Павловић Бренеселовић

Година издања: 2011 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 216

Када се као истраживач упустите у бављење проблематиком о којој је већ толико тога речено, онда, макар пред самим собом, морате имати велико оправдање и значајне разлоге. Наћи оправдање било је лако: успешно успостављени односи породице и дечјег вртића/школе још увек су примери а не обележје праксе. Изналажење разлога било је далеко сложеније. Идентификована су два: одсуство педагошког одређења за једну par excellence педагошку тему и парцијалност у сагледавању односа.

Књига је резултат настојања да се разлози превазиђу разрадом педагошког одређења односа породице и јавног васпитања које је засновано на системском приступу. Тиме је она одраз моје истраживачко-професионално-животне оријентације на системско мишљење и уверења да се свет и односи у њему могу разумети и мењати (и обрнуто), само ако их сагледавамо холистички, контекстуално и процесно.

-------------------------


Стара тема је отворена на нов, интригантан начин. Критички приступ ауторке допуњен је способношћу врло промишљене анализе и синтезе који су водили одабирању адекватног модела. Монографија поседује чврсту структуру подређену циљу књиге – приказ прошлог, постојећег и пожељног у разматрању односа породице и јавног васпитања. Сјајно је коришћење добро одабране литературе, уз луцидне опаске и анализе. Ауторка нас води зналачки и поступно до системског приступа у разматрању односа породица – јавно васпитање нудећи као завршницу своје виђење неопходних услова за његову реализацију. Графички прикази системског приступа су креативни и врло зорни.

Проф. др Марија Митић (из рецензије)

Доследна, адекватна и зналачка примена системског приступа у проучавању једног педагошког питања, како је то случај у предложеном рукопису Драгане Павловић – Бренеселовић представља пионирски потхват у нас, што уједно чини и основну вредност овог рада. Рад такође има несумњив значај за даљу теоријску и практичну разраду отвореног система васпитања, који тежи да се успостави као концепт и пракса предшколског васпитања у нас.

Проф. др Мирјана Пешић (из рецензије)

 


Драгана Павловић Бренеселовић је доцент на Одељењу за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Наставник је на предметима из области предшколске педагогије на основним и последипломским студијама и примењених курсева Професионалне вештине и Интерактивне методе у настави. Учесник је бројних националних и међународних пројеката из области образовања као истраживач, аналитичар, координатор, консултант и руководилац. Аутор је књига Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе и Игровница и коаутор монографија Модели различитих облика предшколског васпитања и Педагогија у акцији, као и приручника Тимски рад у образовању, Интерактивна обука практичара и Партнерски односи у васпитању. Бави се теоријом дечјег вртића и системским променама у образовању.

ISBN 978-86-86563-93-4

↑↑↑