Издања

Јавни и скривени кирикулуми средњошколске наставе социологије: образовне реформе у Србији (1960-2006)

Исидора Јарић

Година издања: 2014 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 276

Ова монографија представља први покушај у нашој научној средини да се понуди систeматска анализа курикулума једног средњошколског предмета током вишедеценијског временског периода, са свим променама друштвених прилика, научних схватања и педагошке праксе које такав распон подразумева, а да је, штавише, та анализа при том снажно контекстуалистички усмерена – другим речима, садржински аспект наставног предмета, у овом случају социологије, иако се налазе у центру пажње, увек се сагледава у свом односу према ширим друштвеним оквирима у којима се читав процес наставе, писања и мењања уџбеника, као и доношења, ревидирања и критике наставних програма, одвија.

Иако се социологија првенствено анализира као средњошколски предмет, ауторка је истовремено свесна да социологија није „обичан“ предмет, чије место и начин конципирања у оквиру наставних програма би могао бити политички безначајни и неутрални, већ својеврстан прозор ка начину функционисања самог друштва, посебно његове идеолошке стране, са свим њеним амбиваленцијама.
Напокон, не треба заборавити ни на добро одабран и иновативно примењен теоријски оквир, у којем ауторка не само да из апаратуре социологије образовања преузима, код нас мало коришћен, појам „скривеног курикулума", већ овај појам креативно модификује и надопуњује, у складу са емпиријском грађом ноју анализира и специфичностима друштвеног контекста који је ту грађу изнедрио.

Из рецензије проф. др Иване Спасић

Ова студија, у нашој средини, представља редак покушај да се направи једна целовита социолошка и социјално историјска студија курикулума једног, у овом случају, средњошколског предмета. С обзиром на актуелне текуће процесе различитих реформи (високошколских, средњошколских, основношколских, предметних итд) курикулума, који се одвијају унутар граница Србије, али и (ужег и ширег) окружења, често без унапред урађених анализа које би мапирале тачке напетости и могуће проблеме који су примећени у прошлости, садашњости, и/или их можемо са великом вероватноћом очекивати у будућности, ова студија представља значајни допринос разумевању мултидимензионалности процеса артикулисања јавних и скривених курикулума.

Из рецензије проф. др Мирка Филиповића

 

Исидора Јарић, социолошкиња. Запослена на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

ISBN 978-86-88803-82-3

↑↑↑