Издања

Сликарство немачког симболизма и његови одјеци у култури Краљевине Србије

Игор Борозан

Година издања: 2018 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 228

Текст је писан на темељима одличног познавања свих врста извора и литературе, као и европских, немачких и надасве српских уметничких манифестација симболизма; захваљујући приљежном и зналачком приступу области истраживања и поменутом познавању релевантне материје, аутор је успешно синтетизовао ову тематски и стилски некохерентну целину у доследан низ јединствених закључака, што ће, у форми оригиналног научног рада, допринети бољем позиционирању и разумевању симболизма као правца у корпусу националне историје уметности.

Проф. др Јасна Јованов (из рецензије)

Приступом теми сликарства немачког симболизма и његових одјека у стваралаштву уметности и културе у Краљевини Србији, књига др Игора Б. Борозана открива оправдану неопходност продубљених сазнања. Из принципа као што су двослојност, али и феномени попут синестезије, академског декорума или пејзажа као сценичних феномена за поткрепљене налазе немачких сликара? по први пут су третирани захвати тематских и иконографских својстава за научни рад обједињавања таквих сазнања на српском језику.

Проф. др Никола Шуица (из рецензије)

Монографија Сликарсшво немачног симболизма и његови одјеци у кулшури Краљевине Србије, представља оригиналну научну синтезу која обједињује ехо француског симболизма и декаденције у немачком сликарству с краја 19. века, немачки симболизам и његов утицај на сликарство Краљевине Србије.
Ова монографија по обиму и замаху представља значајан допринос сагледавању сликарства српског симболизма у европском контексту, и јасно осветљава особености наше уметности од краја 19. века до Великог рата.

Проф. др Весна Елез (из рецензије)

Књига др Игора Борозана одавно је промишљена и пажљиво стварана. Израсла је из разумевања и познавања европске и српске уметности новог века и, посебно, уметности тзв. дугог 19. века. Одавно потврђен као аналитичар националне уметности 19. века, коју сагледава као израз феноменолошких и морфолошких токова европске визуелне културе, др Борозан је одабрао тему која му по свему - образовању, професионалној опредељености и дужности, естетској и емоционалној наклоности - припада. Суочио се са сложеним задатком: објаснити густи свет симболизма, ,,јединства супротности“. Скретање пажње на то један је од основних квалитета књиге. Борозанова стручност, литерарна и филозофска интонираност мисли изражене су лепим језиком и стилом. Заједно са упечатљивим и надахнутим описима слика учинили су да сликарство немачког и српског симболизма постане свеже и блиско, свесно и савесно и веома модерно.

Проф. др Саша Брајовић (из рецензије)

 

Игор Борозан је доцент на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Предавач је на више предмета из европске уметности новог и модерног доба. Посебно се бави проучавањем феномена 19. и првих деценија 20. века. Објавио је књиге Репрезентативна култура и политичка пропаганда: Споменик кнезу Милошу у Неготину (2006), Споменик у храму: Memoria краља Милана Обреновића у Ћурлини (2014).

ISBN 978-86-6427-096-0

↑↑↑