Издања

Вишејезични терминолошки речник историје уметности (српско-француско-италијанско-шпански са двојезичним глосарима)

Јасна Видић, Данијела Ђоровић, Марина Николић

Година издања: 2018 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 338

Професорке Јасна Видић, Данијела Ђоровић и Марина Николић саставиле су Вишејезични терминолошки речник историје уметности. Њихово дело, одавно промишљано и пажљиво стварано, проистекло је из потребе да се уздигне култура разумевања, вербалног и литерарног изражавања младих колега, посебно студената историје уметности. Суочене са прилично оскудном лексикографском литературом код нас, површним описима и погрешним преводима који се траже на интернету, саставиле су вишејезични речник који открива свет традиционалне и савремене историје уметности, науке грађене на терминима и појмовима из романских језика. (...)

У времену које тежи површним решењима, овај речник је не само озбиљна и драгоцена помоћ, већ и путоказ како истински читати, промишљати и разумети свет културе и уметности.

Из рецензије проф. др Саше Брајовић

Имајући у виду високи квалитет, оригиналност, фундаментални и апликативни значај и актуелност рецензираног дела, уверена сам да ће ова књига вишеструко допринети развоју сличних лексикографских инструмената која доприносе како савременијем и поузданијем начину рада на универзитетском нивоу на француском, италијанском и шпанском језику, тако и прецизнијем дефинисању нерешених и, често се чини, нерешивих питања терминологије у веома сложеном, интердисциплинарном домену историје уметности и сродних области.

Из рецензије проф. др Јулијане Вучо

Ако се има у виду недостатак или сиромаштво специјализоване и стручне лексикографске литературе у нашој средини, појава овог речника представља драгоцену помоћ не само за разумевање стручне литературе већ и за писање радова, превођење и усмену комуникацију студената и стручњака за ову област. (...)

Овај вишејезични речник несумњивоће послужити каоефикасна референтна литература за учење, разумевање и превођење на француски, италијански и шпански језик као и консултовање литературе на поменутим језицима из области историјеуметности.

Из рецензије проф. др Далибора Солдатића

 

Јасна Видић, предавала француски језик струке на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Аутор је два приручника граматичких вежбања из француског језика и коаутор француско- српског речника. Бави се методиком наставе страног језика, лексикографијом и превођењем. Објавила више стручних чланака и низ превода из области друштвено хуманистичких наука и филмске уметности.

Данијела Ђоровић ради као ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду где предаје италијански језик. Аутор је више чланака у националним и интернационалним часописима и једне монографије. Области њеног истраживачког интересовања укључују примењену лингвистику, методику наставе страних језика, језик струке као и питања лексикологије и историје италијанског језика.

Марина Николић предаје шпански језик струке на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Бави се методиком наставе шпанског језика (употреба нових технологија), језиком струке, лексикографијом и превођењем. Неколико деценија ради као судски тумач и стручни и научни преводилац. Објавила је приручник граматичких вежбања из шпанског језика, низ превода из различитих области као и чланака о шпанском језику струке.

ISBN 978-86-6427-099-1

↑↑↑