Издања

Домаћинство и заједница. Кућне и насеобинске историје у касном неолиту Централног Балкана

Бобан Трипковић

Година издања: 2013 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 319

Домаћинство и заједница је аналитична и креативна монографија. Примењена методологија је иновативна, добро осмишљена и темељно објашњена. Свако поглавље чини независну аналитичку целину, са сопственим методолошким поступком и спроведеном анализом. Примењеном методологијом и закључцима монографија суштински представља квалитетан, аналитичан и методолошки утемељен путоказ за свако будуће истраживање и тумачење материјалних остатака, економије и друштвене организације у прошлости. Ово је књига коју ће читати стручњаци заинтересовани за проучавање заједница раних земљорадника и сточара, али и сви они који желе да се упознају са занимљивим и утемељеним погледом на време које се сматра зачетком модерних цивилизација.

др Душан Михаиловић

Монографија Домаћинство и заједница представља врхунску студију насеобинске археологије касног неолита на централном Балкану. Њен значај је вишеструк. Прво, она нуди јасан теоријски и методолошки оквир за истраживање насеобинске археологије овог периода који почива на савременим сазнањима археолошке теорије. Друго, у овој студији је направљен велики напор да се прикупе и прикажу веома детаљни подаци са свих релевантних локалитета из касног неолита централног Балкана, што је само по себи велики посао. Ипак, треба нагласити да највећа вредност овог текста није у детаљној дескрипцији и каталогизирању велике количине података, где се најчешће завршава већина студија у српској археологији, већ у вештини аутора да формулише своје идеје у археолошке хипотезе тј. конструише емпиријски оквир, јединице посматрања и варијабле релевантне за антрополошке и историјске феномене које истражује. Другим речима, ова студија има све одлике доброг научног приступа где се аутор ни у једном тренутку не губи у детаљним описима археолошког материјала, већ је сваки детаљ који се износи у функцији истраживачког процеса... Може се слободно рећи да је ово најзначајније дело на ову тему у последњих двадесет година, а свакако дело без преседана у српској археолошкој литератури о касном неолиту.

др Марко Порчић

 


Бобан Трипковић је рођен 1972. у Београду. Након завршетка студија био је кратко запослен у Одсеку за праисторију Музеја града Београда. Од 1999. запослен је на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, на коме предаје више курсева из археологије неолита. Његова научна интересовања обухватају настанак и колапс неолитског света, археологију кућа и насеља и економију и друштвену организацију у позној праисторији. Последњих година је ангажован и на промоцији и популаризацији друштвених и хуманистичких наука и заштити археолошког наслеђа. Објавио је књигу под називом Домаћинство и простор: винчанско насеље на Бањици (2007). Тренутно је руководилац научног пројекта Живот у мочвари: микрорегионална адаптација у северозападној Србији, 5 000 -2 500 п.н.е.

ISBN 978-86-88803-18-2

↑↑↑