Издања

На прагу Хладног рата: Југославија и грађански рат у Грчкој (1945-1949)

Милан Ристовић

Година издања: 2016 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 491

„По важности проблематике коју обрађује, ова фактографски богата историографска синтеза, заснована на ерудицији, истраживачком искуству и одличном познавању извора и литературе, представља значајан допринос српској историографији.... Она ће помоћи и бољем разумавању процеса који су уследили на Балкану после Другог светског рата и месту југословенске државе у њима."

др Радмила Радић (из рецензије)

„Истичући посебност ’југословенског фактора’ у грађанском рату у Грчкој аутор је показао у којој мери је он био посебан у односу на друге земље 'народних демократија' на Балкану, али и на велике силе инволвиране у сукоб. Начин на који је схватана 'интернационалистичка солидарност', како је показало ово истраживање, одредио је степен југословенске умешаности у унутрашње ствари јужног суседа. Помоћ грчким партизанима била је део опште политичке и идеолошке конфронтације Југославије са Западом, а сукоб са Коминформом онај тренутак у којем је дошло до дистанцирања, а затим и коначног раскида са грчким комунистима“.

Проф. др Љубодраг Димић(из рецензије)

„Искуство рада на овим темама дуго је преко 20 година и водило је аутора да понуди и домаћој и страној историографији одлично реконструисану југословенску улогу, тачније југословенско мешање у грчки грађански рат. Овај рад представља значајну допуну знањима о хладном рату, историји Балкана, улози великих сила и самим грчко-српским (југословенским односима)."

др Миле Бјелајац (из рецензије)

 

МИЛΑΗ РИСТОВИЋ, (Приштина, 1953), редовни је професор опште савремене историје на Филозофском факултету у Београду. Бави се историјом Југоисточне Европе, Југославије и Србије у 20. веку, проблемима друштвене историје и историјом идеја. Председник је Удружења за друштвену историју и уредник Годишњака за друштвену историју. Објавио је већи број монографија и око 130 краћих научних радова на неколико европских језика.

Важнији радови:

Nemački „novi poredak" i Jugoistočna Evropa 1940/41-1944/45. Planovi o buducnosti i praksa, VINC, Beograd, 1991; У потрази за уточиштем. Југословенски Јевреји у бекству од холокауста, 1941-1945, Службени лист СРЈ, Београд 1998; Α Long Journey Home. Greek Refugee Children in Yugoslavia (1948-1960), Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 2000; Το περιαμα Μπουλκες. „Η Ελληνικη Δημοκρατια“ στιν Γιουοσλαβια 1945-1949. Εκδοτικος Οικος, Αδελφων Κυριακιδη α.ε., Οεσσαλονηκη, 2006; Приватни живот у Срба (са Марком Поповићем и Мирославом Тимотијевићем), CLIO, Београд 2012; Turska osmatračnica. Jugoslovensko-turski odnosi u Drugom svetskom ratu i njihov balkanski kontekst. Čigoja štampa-Udruženje za društvenu istoriju, Beograd 2013; Schwarze Peter und die Reuber vom Balkan. Themen über den Balkan und Serbian in deutschen satirischen Zeitschriften 1903-1918. Lit-Verlag, Wien-Munchen-Berlin, 2015.

ISBN 978-86-6427-037-3

↑↑↑