Издања

Идеологија филмске слике

Немања Звијер

Година издања: 2011 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 172

Књига се бави анализом партизанских ратних спектакала, и то оних који су екранизовали тзв. непријатељске офанзиве. У првом делу књиге изложен је теоријски оквир у коме је разматран однос између филма и идеологије. Други део се бави друштвено-историјским контекстом у ком су настали анализирани филмови. У трећем и највећем делу књиге кроз анализу седам филмованих офанзива показана је апологија југословенског социјализма кроз филмско осмишљавање основних идеолошких аспеката. Анализирани су и начини филмског представљања и наметања хегемоних вредносних образаца које је неговао југословенски социјалистички систем. Сами филмови су, такође, посматрани из перспективе њихове функције у земљи (друштвено-интегративна улога) и у иностранству (маркетиншка функција филма). Анализа најмаркантнијих примера југословенског ратног спектакла узета је као пример за објашњавање једне шире појаве – визуелне идеологизације и начина на које слика, у овом случају филмска, може бити употребљена у идеолошко-политичкој сфери.

-------------------------


О партизанском ратном спектаклу се у нас до данас углавном писало из угла филмских критичара, а ово је прва студија из пера социолога. Чињеница да се ради о аутору који је на почетку професионалне каријере, а који се у научној периодици већ представио краћим студијама о холивудском ратном филму и партизанском филму, сведочи да домаћа научна, стручна и шира јавност коначно добија некога ко ће се филмом уопште, а посебно ратним, систематично бавити из угла социологије сазнања, социологије културе и социологије политике.

Доц. др Јово Бакић (из рецензије)

Аутор је из великог броја снимљених југословенских филмова с ратном тематиком за своју анализу одабрао најрепрезентативније представнике жанра који се могу сврстати по својим особинама у „партизански ратни спектакл. Они су садржински и хронолошки дали довољно материјала аутору за разматрања о друштвено-политичкој клими у Југославији и њеном рефлектовању на филмску продукцију, њен садржај, поруке, њихову рецепцију...

Проф. др Милан Ристовић (из рецензије)

 


Немања Звијер је рођен 1980. године у Зрењанину. Дипломирао је (2005) и магистрирао (2009) на Филозофском факултету у Београду, где је тренутно докторанд и ради као истраживач сарадник. Бави се социологијом културе као и различитим формама визуелне идеологизације и политичке инструментализације визуелних медија (посебно филмова). Из ових области је објавио неколико чланака и приказа у стручним часописима.

ISBN 978-86-86563-92-7

↑↑↑