Издања

SYMMEIKTA

уредник Иван Стевовић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 28 цм
Број страна: 596

У средини бременитој разноликим видовима дисконтинуитета, четири деценије постојања једне институције несумњиво представља повод који завређује да буде обележен. Институт за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду овом публикацијом исказује поштовање наслеђу властите традиције и угледу који је стицао дугогодишњим радом у стручној и научној јавности. Радови објављени у овом зборнику представљају важан научни допринос, испољен како у текстовима са темама из области касноантичке односно средњовековне уметности, тако и у онима у којима се разматрају питања уметничког и културног стварања новог и савременог доба. Несумњиво је да је реч о прилозима који у погледу анализе ликовног изражавања, и са становишта идејног или идеолошког амбијента средине у којој су поједина остварења настајала, концептуално проширују начин посматрања уметничког деловања и визуелне културе.

 

ISBN 978-86-88803-05-2

↑↑↑