Донатори - Стипендије и награде

ДОНАТОРИ СТИПЕНДИЈА И НАГРАДА
ДР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ (1883-1975)

Филозоф и професор Теолошког факултета у Београду. Његова најважнија дела су Психологија (1926), Мисао и акција (1930) и Психологија и филозофија религије (1939).

Фондација „Професор Борислав Лоренц“ је основана са циљем да стипендира најбоље студенте психологије и когнитивних наука са свих универзитета у Србији чији је оснивач Република Србија, са основних студија, мастер или докторских студија, који су током студирања показали изузетне способности и капацитете. Било би им омогућено да проведу један или два семестра, у зависности од материјалних могућности, на неком од иностраних факултета и/или образовних центара, у неком од програма размене студената, стручног усавршавања или неком другом сличном програму.


ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ (1931-)

Историчар и писац, професор у пензији савремене европске историје на Универзитету у Њујорку, велики добротвор и хуманиста.

Награда Радмиле Милентијевић за најбоље студенте Филолошког факултета и Филозофског факултета Универзитета у Београду додељује се као знак признања за узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских односа.

↑↑↑