Издања

Споменица Светозара Радојчића

Година издања: 2009 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 194

Споменица Светозара Радојчића је припремљена поводом стогодишњице рођења овог знаменитог професора историје уметности, оснивача Катедре за историју уметности на Филозофском факултету у Београду.

Сличне књиге уобичајене су у свим академским срединама, а представљају не само одраз културе сећања, него и исказ критичког историјског самосагледавања појединих научних дисциплина. Истим принципима руководили су се и приређивачи Споменице Светозара Радојчића, осветљавајући лик овог угледног научника и његов допринос формирању научног приступа изучавању уметничке баштине и ширих оквира њеног историјског културног контекста.

проф. др Мирослав Тимотијевић,
Филозофски факултет у Београду

 

ISBN 978-86-86563-60-6

↑↑↑