Издања

Србија и Стара Србија: (1804-1839)

Урош С. Шешум

Година издања: 2017 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 574

Монографија Стара Србија и Србија (1804-1839) представља свеобухватну и аналитичну анализу међуодноса Србије и Старе Србије у свим сегментима које историографија третира. Написана je превасходно на основу необјављене и објављење архивске грађе српског порекла, објављене грађе османског, француског, дубровачког, аустријског, британског и руског порекла; на основу записа, натписа, манастирских поменика и других докумената на црквенословенском језику који се тичу прошлости Старе Србије, савремених путописа на француском, латинском и немачком језику, те извора и литературе.

У српској историографији до сада није написана целовита студија о међуодносу нововековне Србије 1804-1839 са крајевима који су у средњем веку чинили језгро српске државности. Прошлост крајева Косова, Метохије, Топлице, Рашке области, Јужног Поморавља, Понишавља, горњег и средњег Повардарја, односно Старе Србије, у првој половини 19. века такође није третирана у историографији ван радова мањег обима или ван монографија у којима je периоду којим ce ова књига бави посвећено по поглавље или пасус. Ова монографија стога попуњава постојећу празнину у историографији, како по питању историје Старе Србије као целине 1804-1839, тако и њеног међуодноса са обновљеном српском државом у истом периоду.

 

УРОШ ШЕШУМ je рођен 1986. године у Земуну. Студије историје уписао je 2005. године на Филозофском факултету у Београду, где je дипломирао 2010, мастер студије окончао 2011, а докторирао 2016. године. Бави се проучавањем историје српског народа у Старој Србији и Македонији у 19. и почетном 20. века.

ISBN 978-86-6427-074-8

↑↑↑