Издања

Џез као социо-културна импровизација

Веселин Митровић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 208

Пратећи џез од његовог настанка до данашњих дана, кроз животне приче џез музичара, аутор открива са каквом правилношћу, у којој мери, и који су то друштвени стратуми учествовали у узлазној вертикалној покретљивости, а посредством џеза, у социјалној структури америчког друштва током 20. века.
Значај овог истраживања, посебно, за социологију културе је у томе што социолошки релевантно указује како се у америчком друштву, са својеврсним мултиетничким и мултикултуралним особинама, и посебном динамиком друштвених односа, јавља један (контра)културни израз произишао првенствено из културног наслеђа депривираних друштвених група, који временом бива један од значајнијих канала друштвене интеграције али и својеврсне друштвене покретљивости.

Проф. др Ђокица Јовановић (из рецензије)

Структурисањем и анализом одабраних биографија аутор је показао изузетну способност указивања на социолошки значајне податке, у наизглед раштрканим и неповезаним деловима личног и професионалног живота појединаца. На основу тако сређених података омогућено је склапање друштвеног и институционалног мозаика у периоду од краја 19. до почетка 21. века.

 

Веселин Митровић ради као истраживач-сарадник на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Основне мастер студије завршио је 2008. године, а докторску тезу одбранио 2011. године на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду. Бави се социологијом културе и биоетиком, посебно проучавањем друштвених аспеката употребе нових биотехнологија на здравим људима. Из ових области уредио је темат стручног часописа, објавио поглавље у научној монографији, неколико чланака, научних критика и приказа.

ISBN 978-86-86563-98-9

↑↑↑