Издања

Posmatranje i analiza sadržaja

Владимир Илић

Година издања: 2016 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 291

Рукопис Владимира Илића „Посматрање и анализа садржаја“ обухвата обимну методолошку анализу метода посматрања и анализе садржаја. Део рукописа о анализи садржаја садржи историјско-методолошко и систематско разматрање овог метода, широко коришћеног у социологији, политичкој науци, педагогији и комуникологији. Писан је са одличним познавањем старије и рецентне литературе и са јасно испољеним страственим уверењем о утицају социјалних и политичких чинилаца на начин извођења истраживања у којима се примењује анализа садржаја.
[...]
Рукопис ниуколико не садржи само расправну методолошку студију. Техничка питања планирања и извођења посматрања, као и снимања, обраде података и њихове анализе темељно су и детаљно разјашњена. У нашој методолошкој литератури не постоје целовите студије ни о посматрању ни о анализи садржаја. Стога би ова књига могла да буде врло корисна као уџбеник на низу факултета различитих друштвених наука.

Проф. др Александар Молнар (из рецензије)

„У нашој литератури је веома мало научних чланака о овим методима, а не постоји ниједна књига о њима. Самим тим Илићева књига има велики наставни значај за студенте на свим факултетима на којима се изучавају емпиријске друштвене науке у нашој земљи.

др Душко Радосављевић (из рецензије)

Илићева монографија представља професионално тематско читање, тачније преиспитивање развоја, континуитета и дисконтинуитета у развитку методолошке мисли, увид у сучељавање различитих теоријско-методолошких становишта, у разматрање друштвене условљености и друштвених последица научне мисли унутар друштвених наука, укључујући елементе филозофије науке, социологије науке и социологије сазнања, као и увид у етичка питања теренских истраживања. Сажето речено, садржај монографије представља својеврстан пресек кроз сучељавање становишта, расправе и полемике, проблеме и недоумице у класичној и савременој методологији друштвених наука.

Сретен Вујовић (из рецензије)

 

Владимир Илић рођен је 1961. у Зрењанину. Студирао је социологију на Филозофском факултету у Београду од 1981. до 1985. године. Магистрирао је 1989, а докторску дисертацију одбранио је 1994. На Филозофском факултету запослен је од 1986; прво, као асистент-приправник, од 1990. као асистент, од 1995. као доцент, од 2001. као ванредни, а од 2006. као редовни професор. Био је председник Југословенског удружења за социологију од 1995. до 1997.

ISBN 978-86-6427-038-0

↑↑↑