Издања

Визуелна пажња

Василије Гвозденовић

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 202

Визуелна пажња представља својеврстан спој перцепције и когниције. Од осамдесетих година двадесетог века проблеми селекције визуелних информација и њихова когнитивна обрада испитују се у оквиру психологије пажње. Данас ови проблеми доминирају како у истраживањима визуелне перцепције тако и у оквиру когнитивне психологије. У књизи је приказан историјски развој научног концепта пажње, методолошки оквир у изучавању визуелне селекције и визуелне претраге, манифестација и контрола пажње, као и улога визуелне пажње у опажању објеката.

-------------------------


У Гвозденовићевој монографији дат је веома прегледан и јасан теоријско-методолошки приказ важних аспеката визуелне пажње, па ће стога ова монографија бити корисна и разумљива не само студентима психологије, већ и широј читалачкој публици. Књига је изузетна и по томе што се бави темом која је захваљујући развоју и интензивном коришћењу компјутерског моделовања и метода неуроодсликавања током последњих година добила нови истраживачки замах, па је као таква веома актуелна. Вјерујем да ће доживјети и нова издања, која ће понудити одговоре на бар нека од неразјашњених и недовољно испитаних феномена о којима аутор у књизи пише.

др Вања Ковић (из рецензије)

Монографија Василија Гвозденовића Визуелна пажња представља први целовити и обухватни преглед феномена визуелне пажње на српском језику, па ће у том смислу бити од непроцењиве користи стручњацима, студентима и широј академској публици која је заинтересована за ову област когнитивне психологије. У њој аутор негује интегративни приступ феномену визуелне пажње, покушавајући да одржи баланс између класичног експерименталног (феноменолошког, бихејвиоралног) и неурофизиолошког приступа (тзв. neuroimaging студије). Овде посебно треба истаћи да ова монографија представља добар спој прегледног и ауторског рада будући да поред приказа класичних и савремених приступа визуелној пажњи, садржи и резултате оригиналних истраживања у којима је аутор испитивао овај феномен.

др Слободан Марковић (из рецензије)

 


Василије Гвозденовић (1971) ради као доцент на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Бави се проблемима опажања објеката, визуелном пажњом и методологијом експерименталних истраживања у психологији.

ISBN 978-86-86563-83-5

↑↑↑