Издања

Српска минијатура XVII и XVIII века

Зоран Ракић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 30 цм
Број страна: 356

Књига је прва потпуна студија о српској минијатури XVI и XVII века, у којој су подробно обрађени сви познати илуминирани рукописи тога времена, од којих је аутор неке први пут укључио у разматрање. Композиција књиге је састављена разложно и прегледно, тако да се излагање у расправном делу прати лако, а подаци се по потреби допуњују из каталога. На тај начин је обављен пионирски посао у изучавању српске минијатуре XVI и XVII века као целине, и то на темељан и методолoшки поуздан начин.

 

Зоран Ракић је доцент на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Бави се истраживањима српског сликарства XVI и XVII века. Објавио је књиге Црква Светог Јована Претече у Црколезу (2007) и Цркве светог Димитрија и светог Саве српског у Хиландару (2008).

ISBN 978-86-7405-108-5

↑↑↑