Издања

Огледи о политичкој култури

Зоран Павловић

Година издања: 2017 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 153

„Књига др Павловића се може оценити као један изузетан пример прегледа истраживања одређеног проблема који је базиран на креативној интеракцији традиционално различитих дисциплина - психологије, политикологије и социологије. Књига пред нама је пример како се комплексни феномен може плодоносно проучавати тек када се истраживачи не руководе дисциплинарним ограничењима, него када сам проблем одређује приступ. Књига се може тумачити и као прави пример зашто политичка психологија заслужује статус једне од кључних друштвених наука. Са једне стране је методолошка ригорозност, емпиријска заснованост, а са друге усмереност на најважније друштвене проблеме.″

Из рецензије др Бојана Тодосијевића

„ (...) сматрамо да ће ова монографија наћи своје место у круговима истраживача из више обасти: психологије, социологије, политичких наука и других друштвених дисциплина, који ће њоме добити вредан допринос на нашем језику. Поред тога, ова монографија ће представљати незаобилазну литературу за студенте, посебно постдипломце и докторанте, који ће преко ње моћи дубље да закораче у изазовни свет изучавања овог сложеног и вишезначног појма. Напокон, и најшира заједница људи заинтересованих за разумевање друштва у коме живе, за преклапања политичких феномена и психолошке енергије људи који сачињавају те системе, моћи ће на једном месту да стекне јасне увиде, од дефиниције политичке културе, преко њеног настанка, њених импликација, како на људе тако и на политичке системе, у њену улогу у савременом друштву.″

Из рецензије проф. др Небојше Петровића

„Монографско дело Огледи о политичкој култури др Зорана Павловића представља изузетно вредан допринос проучавању политичке културе. Студија, с једне стране, пружа свеобухватан, информисан увид у основне идеје ауторитета у области, све најважније теме које су битне у промишљањима о феномену политичке културе, док их, с друге стране, критички преиспитује и самерава према емпиријским критеријумима. Изложене идеје плодно су тле не само за додатна теоријска промишљања у вези с појмом политичке културе, већ имају и јасне импликације за емпирију, специфично, као и проблеме транзитивних пост-комунистичких друштава, генерално.″

 

Зоран Павловић је социјални психолог, доцент па Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду. Његова интересовања у области социјалне психологије крећу се у оквирима изучавања вредносних оријентација, политичке социјализације и политичке културе. Учествовао је у планирању и реализацији већег броја квантитативних и квалитативних истраживања вредности, политичког понашања и изборне мотивације, као и вршњачког насиља код младих у Србији. Од 2005. године је у континуитету сарадник на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као и па већем броју других домаћих и међународних пројеката. Аутор је и коаутор седам монографија, као и већег броја радова у домаћим и међународним научним часописима.

ISBN 978-86-6427-078-6

↑↑↑