Издања

Даровитост: погледи и огледи

приредила Ана Алтарас-Димитријевић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 316

У овом зборнику сабрани су резултати студирања даровитости на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, у периоду од 2009. до 2011. године. Зборник је подељен у две целине: први део, назван Погледи, садржи четири теоријска рада, који се на различите начине хватају у коштац са питањем ваљаног одређења и суштине даровитости. Други део зборника, под именом Огледи, чини седам радова, у оквиру којих се даје преглед сазнања о питању повишених осетљивости, односно академског подбацивања даровитих особа, те износе оригинални истраживачки налази о даровитости у различитим доменима (математици, музици, спорту) и начинима идентификације талентованих ученика у нашим основним школама.

-------------------------

У нашим условима недостајала је публикација попут ове, у којој се на једном месту разматрају важна концептуална и емпиријска питања о даровитости. У теоријским радовима аутори нуде критичке анализе и инвентивне синтезе расположивих концепција, али и самосвојна виђења даровитости. Сви емпиријски радови садрже снажне практичне импликације: истраживачи разматрају улогу личности, породичног васпитања и формалног образовања, те на тај начин омогућавају идентификовање чинилаца који доприносе актуализацији даровитости. Зборник представља користан додатни извор знања из психологије даровитости, не само за студенте психологије на основним и постдипломским студијама, него и за стручне сараднике, наставнике и родитеље ученика.

Из рецензије проф. др Ксеније Радош

 

Приређивач, др Ана Алтарас Димитријевић, доцент је на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, где предаје и Психологију даровитости. Њен рад у оквиру ове области усмерен је на анализу концепција даровитости, истраживања социоафективних специфичности даровитих адолесцената и проблема њиховог академског подбацивања, а укључује и покушаје да се унапреди пракса образовања даровитих ученика у нашој средини. Била је консултант Министарства просвете при изради мера за оснаживање наставника за рад с надареним ученицима и сарадник је Завода за унапређивање образовања и васпитања на пројектима који се тичу индивидуализације наставе за ученике изузетних способности. Објавила је књигу Даровитост и подбацивање.

ISBN 978-86-88803-09

↑↑↑