Издања

Војислав Бакић и развој педагошке науке у Србији

Наташа Вујисић Живковић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 411

Очигледно је да је писац ове студије о конституисању педагогије као науке у Срба изузетно добро и свестрано обавештен о најновијим радовима у европској и светској науци о прошлости образовања и педагошке науке. Ова књига није само поједностављена биографска анализа доприноса В. Бакића, већ је Бакићев рад само повод и основни миље у којем се прати процес заснивања педагогије као универзитетске дисциплине у нас. Својим анализама Н. Вујисић Живковић коначно нашу националну историју педагогије повезује и интегрише у европску историју образовања и педагогије.

Проф. др Недељко Трнавац

Истраживање улоге др Војислава Бакића у развоју наше педагогије пред истраживача поставља задатке који су из области националне историје педагогије, историје школства у Србији и опште педагогије. Аутор је у овој студији ове задатке са успехом остварио: темељно је анализовано научно педагошко дело Војислава Бакића и расветљена његова професионална делатност у области школства и просвете у Србији. Овом студијом дат је вредан допринос сагледавању развоја педагогије у Србији као научне и академске дисциплине. Засновано на анализи обимне архивске грађе, педагошке литературе, као и литературе из других научних области, реализовано истраживање отвара и расветљава и питање улоге личности у развоју педагошке теорије и праксе.

Проф. др Љубомир Коцић

 

Наташа Вујисић Живковић рођена је 17. јуна 1968. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршила је у Београду. На Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду дипломирала је 1994. године. На истом факултету магистрирала је 1999. године и одбранила докторску дисертацију 2004. године. Од 2006. године ради као доцент за историју педагогије на Оделењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.

ISBN 978-86-88803-02-1

↑↑↑