Издања

Писменост и образовање

Милица Митровић

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 21 цм
Број страна: 222

Рукопис представља, први на нашем језику, систематизовани преглед за образовање најрелевантнијих схватања писмености и обухватан и документован извор података за разумевање од чега све зависи развијање писмености у образовању. Новину у литератури на нашем језику чини приказ и анализа кључних налаза и методолошких исходишта Нових студија писмености, део рада који може бити интересантан и користан ширем кругу читалаца од оних који се баве образовањем.

Са педагошког становишта, посебну вредност рада чини продубљена и аргументована критика још увек доминантних концепција које стоје у основи праксе развијања писмености у формалном образовању, с једне и оригинална одредба појма писмености као основе за развијање једне алтернативне концепције, с друге стране. Ауторка се ту не зауставља: у завршним деловима рада она износи основне претпоставке и могуће начине мењања образовне праксе развијања писмености у институционалном контексту, формулишући низ принципа које би једна таква реформа образовања требало да следи.

Проф. др Мирјана Пешић (из рецензије)

 


Милица Митровић је доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду. Предавач је на основним и докторским студијама педагогије на предметима Језик и образовање, Писменост и школски курикулум и Настава у социокултурном контексту. Објавила је књигу „Приказивање садржаја у штампаним дидактичким материјалима и уџбеницима за децу од шест до осам година“. Бави се проучавањем образовања у постмодернистичкој традицији и квалитативним истраживањима образовне праксе.

ISBN 978-86-86563-71-2

↑↑↑