Издања

Срби „владиновци": српски политичари у ужој Угарској, присталице угарске владе : (1867-1905)

Кристиан Јерић

Година издања: 2019 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 376

О политичкој историји Срба у ужој Угарској у другој половини 19. века доста je писано, али најчешће само о опозиционој Српској народној слободоумној странци Светозара Милетића и странкама насталим из ње. Ca друге стране, српски политичари који су имали другачије погледе и који су деловали у оквиру владајуће угарске Слободоумне странке остали су ван фокуса историографије. Будући да попуњава ту празнину, монографија Кристиана М. Јерића представља оригинално научно дело. Њен значај огледа се у томе што најпре идентификује Србе присталице угарске владе и потом анализира њихове политичке погледе и делатност на државном и локалном нивоу и на нивоу српске црквено-народне аутономије. Сем тога, значајна je и због тога што je у њој заступљен, у српској историографији ретко коришћен, метод просопографске анализе.

(Из рецензије др Милоша Јагодића)

Све до Јерићеве монографије изостала су темељнија научна истраживања политичког и друштвеног деловања Срба пречана који су за основу свог програма изабрали сарадњу са угарском владом у другој половини XIX и почетком XX века. Поред одабира теме, посебна вредност наведене монографије лежи у чињеници да je аутор рукопис засновао на обилној и вредној изворној грађи, на великобројној и релевантној литератури као и на текстовима савремене штампе. При томе, аутор je архивским истра¬живањима и анализи историјских извора приступио са неопходном дозом опреза, стога су његови закључци основани и пажње вредни.

(Из рецензије др Дејана Микавице)

Аутор наведене монографије се определио за истраживање једне ванредно интересантне, слабо истражене, сложене и прилично осетљиве теме. За разлику од истраживача који су анализирали живот и рад српских опозиционих политичара, аутор je детаљно проучио делатност оних српских политичара у ужој Угарској који су сматрали да се интереси Срба најбоље могу заступати у бојама владине странке. Ради се свакако о новом аспекту и широким могућностима историјских истраживања, којима je својим студиозним радом Кристиан Јерић поставио солидне темеље.

(Из рецензије др Золтана Ђереа)

 

КРИСТИАН M. ЈЕРИЋ (Сомбор, 1989). Истраживач-сарадник на Одељењу историје Филозофског факултета Универзитета у Београду. Основне студије историје завршио je на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Мастер рад Друштвено-политичка историја Сомбора у gpyгoj половини XIX века (1867-1890) одбранио je 2013. године на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. На истом факултету je и докторирао 2017. године (Срби „владиновци": српски йолитичари у ужој Угарској, присталице угарске владе: 1867-1905). Област научног истраживања: историја Срба у Угарској i 1867-1918).

ISBN 978-86-6427-114-1

↑↑↑