Етнологија и антропологија

Историја српске етнологије
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: Усмени после 2.семестра
Садржај предмета: Смисао предмета ''Историја српске етнологије'' је садржан у самом наслову и његов задатак је да упозна студенте 1. године студија са историјом дисциплине коју студирају у земљи у којој студирају. Настанак и развој сакупљања етнографских података и конституисање етнологије као академске дисциплине посматрани су у склопу опште историје идеја у Србији и Европи.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са критички презентираном историјом дисциплине омогућава приступ и коришћење резултата до којих је дисциплина дошла у прошлости.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежби 1. ПРЕДАВАЊА – имају релативно трајну структуру и садржај 2. ВЕЖБЕ – имају променљиву структуру и садржај
Обавезе студената: - редовно присуство на предавањима и вежбама - усмени испит на крају другог семестра
Постојећи курсеви:
↑↑↑