Социологија

Основне студије

5. семестар

Понедељак
16:45 - 18:15 Предавања Родне студије I 301 др Нада Секулић, редовни професор
18:30 - 20:00 Вежбе Родне студије I 308 др Нада Секулић, редовни професор
Уторак
13:15 - 14:45 Предавања Глобализација културе СЗ-Соц др Владимир Вулетић, редовни професор
Среда
Четвртак
Петак
↑↑↑