Психологија

20
 
Феб
 
2017
Обавештења о почетку наставе и улазном колоквијуму на курсу Когнитивно процењивањe 2

Први час из Когнитивног процењивања 2 ће бити одржан у среду 22. фебруара, у термину који стоји у распореду наставе.

Улазни колоквијум из овог предмета биће 8. марта 2017. Литература коју треба припремити за полагање колоквијумa је следећа:
1. Ивић и сарадници (1976). Развој и мерење интелигенције, том I, стр. 11-30, 44-47, 74-77, 87-120. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
2. Ивић и сарадници (1976). Развој и мерење интелигенције, том II. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
↑↑↑