Психологија

О ОДЕЉЕЊУ

Настава психологије у Србији започиње на Лицеју, 1854. године, и наставља се за време Велике школе и Универзитета од 1905. године.

Избором др Борислава Стевановића за доцента и формирањем Семинара за експерименталну психологију, Група за психологију почиње са радом 1928. године.

Данас се на Одељењу за психологију на основним, мастер и докторским студијама предаје велики број предмета из разних области опште и експерименталне психологије, социјалне психологије, клиничке психологије, развојне и педагошке психологије, психологије рада и методологије психолошких истраживања.

На Одељењу за психологију предаје 44 наставника и студира око 550 студената.

управник Одељења: 
др Слободан Марковић
ванредни професор
↑↑↑