Психологија

Основне студије

3. семестар

Понедељак
11:30 - 13:00 Предавања Шпански језик 2 Амф Марина Николић, наставник страног језика
др Вања Ковић, ванредни професор
др Вања Ковић, ванредни професор
20:15 - 21:45 Предавања Шпански језик 2 310 Марина Николић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Руски језик 2 308 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
Уторак
18:30 - 20:00 Предавања Руски језик 2 308 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
19:15 - 20:00 Предавања Енглески језик 2 103 мр Ана Поповић-Пецић, наставник страног језика
19:15 - 20:00 Вежбе Психологија учења С03 др Вања Ковић, ванредни професор
20:15 - 21:00 Предавања Енглески језик 2 103 мр Ана Поповић-Пецић, наставник страног језика
Среда
13:15 - 14:45 Предавања Шпански језик 2 103 Марина Николић, наставник страног језика
15:00 - 16:30 Предавања Психометрија 1 С03 др Горан Опачић, ванредни професор
Четвртак
др Ксенија Крстић, ванредни професор
др Ксенија Крстић, ванредни професор
Петак
13:15 - 14:45 Вежбе Психометрија 1 106 др Горан Опачић, ванредни професор
15:00 - 16:30 Вежбе Психометрија 1 106 др Горан Опачић, ванредни професор
16:45 - 18:15 Вежбе Психометрија 1 106 др Горан Опачић, ванредни професор
18:30 - 20:00 Вежбе Психометрија 1 106 др Горан Опачић, ванредни професор
↑↑↑