Психологија

Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к1 - Модалитети клиничке процене са практикумом
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑