Психологија

Курс:
Психологија читања (мастер)
У оквиру предмета: Психологија читања
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теме поменуте у пољу "Исход".
Циљ изучавања курса: Упознавање полазника са теоријским и примењеним аспектима психологије читања.
Предуслови за полагање: Изабран за похађање курс "Моделовање когнитивних процеса".
Облици наставе: Предавања, усмена излагања полазника курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дејан Лаловић, Читање: од слова до текста, Београд, Филозофски факултет, 2012.
Дејан Лаловић (уредник), Теоријски и примењени аспекти психологије читања, Академска мисао и Институт за психологију, у штампи. (одабрана поглавља)
Општа допунска литература
Чланци потребни за припрему усмених излагања кандидата.
↑↑↑