Психологија

Курс:
Психологија религије (осн.)
У оквиру предмета: Психологија религије
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Psihologija regijskog `ivota (normalnost i patologija)Psihologija regijskog `ivota (normalnost i patologija)
Циљ изучавања курса: pruzanje studentioma osnovnih informacija o aktualnim mogu}nostima psiholo{kog razumevanja fenomena religije. U centru pa`nje bi}e fenomen li~nosti (njene strukture i dinamike, te normalnosti i patologije), vidjen u kontekstu sinhronije i dijahronije
Предуслови за полагање: Psihologija licnosti
Облици наставе: Predavanja.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
U pripremi je zbornik tekstova
"Psihodinami~ki aspekti ~ovekovog religijskog bi}a", Gledi{ta br. 3-4, Beograd 1996, str. 52-58.
↑↑↑