Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Системски приступ у интеракцији човек - техника
Основе системског приступа Гост-предавач

1. недеља
вежбе - Системски приступ у интеракцији човек - техника

2. недеља
предавање - Системски приступ у интеракцији човек - техника
Основе системског приступа Гост-предавач

2. недеља
вежбе - Системски приступ у интеракцији човек - техника

3. недеља
предавање - Ергономски приступи дизајнирању техничких компонената система
Ергономске основе дизајнирања система човек - техника Гост-предавач

3. недеља
вежбе - Ергономски приступи дизајнирању техничких компонената система

4. недеља
семинар - Ментални модели
Дизајнирање система у складу са менталним моделима и капацитетима оператора

5. недеља
семинар - Ментални модели
Дизајнирање система у складу са менталним моделима и капацитетима оператора

6. недеља
семинар - Ментални модели
Дизајнирање система у складу са менталним моделима и капацитетима оператора

7. недеља
предавање - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Анализа поузданости систена човек - техника Сигурност, безбедност Ергономске основе дизајнирања сигурних и безбедних система човек - машина

7. недеља
- - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Самосталан рад Анализа поузданости систена човек - техника Сигурност, безбедност Ергономске основе дизајнирања сигурних и безбедних система човек - машина

8. недеља
- - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Самосталан рад

9. недеља
- - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Презентације радова

10. недеља
предавање - Дизајнирање радног простора

10. недеља
вежбе - Дизајнирање радног простора

11. недеља
предавање - Ергономски приступи дизајнирању производа

11. недеља
предавање - Ергономски притупи дизајнирању производа

12. недеља
предавање - Ергономски принципи дизајнирања физичког окружења
Ергономски принципи дизајнирања физичког окружења - бука, вибрације, температура, осветљење

12. недеља
- - Ергономски принципи дизајнирања физичког окружења
Дискусија о дизајнирању физичког окружења у домаћим организацијама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dipboye,R.L.,Smith,C.S.,Howell, W.C.,(1994),The Work Context In Understanding an industrial and integrated organizational approach psychology,Harcourt Brace Coll. Pub,Fort Worth,531-577
Karwowski, W. & Marras, W.S. (2003): Occupational Ergonomics, London, CRC Press.
Millward, L.(2005),Human-machine interaction In Understanding occupational & organizational psychology,SAGE pub., London,337-433.
Millward, L.(2005),Design of work and work enviornments: Health and safety In Understanding occupational & organizational psychology,SAGE pub., London,382-433..
↑↑↑