Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
4.6. у 12 Амф

Mотивација и емоције
12.6. у 12 Амф, 101

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
5.6. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
13.6. у 12 Амф.

Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит
8.6. у 14 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
11.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
7.6. у 9 208

Генетика
13.6. у 10 208

Психологија опажања
11.6. у 11 101

Историјски увод у психологију
7.6. у 18 101

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
5.6. у 10 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
8.6. у 17 Амф.

Психологија личности
4.6. у 14 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
5.6. у 12:30 Амф.

Психологија учења
5.6. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
6.6. у 10 104

Психологија менталног здравља
7.6. у 10 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
14.6. 106III ГОДИНА
Генетика
13.6. у 10 208

Општа психопатологија
4.6. у 17 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
8.6. у 10 103

Психологија интелигенције, Педагошка психологија 2
8.6. у 13 103

Увод у психологију образовања
4.6. у 13 101

Педагошка психологија 1
12.6. у 17 208

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
5.6. у 17 Амф.

Мировна психологија
5.6. у 17 Амф.

Социјална психологија, Основи социјалне психологије (студенти андрагогије, социологије и педагогије)
8.6. у 9 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
12.6. у 10 Амф.

Психопатологија деце и младих
8.6. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006.год)
5.6. у 14 105

Основи психотерапије и саветовања
12.6. у 12 214

Увод у клиничку психологију
11.6. у 9 103

Kаријерa, Управљање каријером
13.6. у 15 Амф.

Неуропсихологија
11.6. у 17 Амф.

Развојна психопатологија
7.6. у 12 101

Психологија религије
7.6. у 12 101

Психологија породице
11.6. у 9 103

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
14.6. у 10 101IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
7.6. у 18 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
14.6. С04

Културно-историјска психологија
5.6. у 10 Амф.

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
30.5. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком -одбрана досијеа
6.6. у 12 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
6.6. у 12 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене
6.6. у 10 103

Поправни колоквијум из Вештина психолошког саветовања и Теорије и праксе психотерапије и саветовања
8.6. у 16 101

Вештине психолошког саветовања
13.6. у 15 258

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
13.6. у 15 258

Интервенције у кризи
12.6. у 11 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
8.6. у 10 283,210

Психологија менталног здравља – специјални део
5.6. у 14 105

Општа психопатологија - специјални део
4.6. у 15 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
8.6. у 12 283

Психопатологија групних процена
7.6. у 12 101

Афективни развој
7.6. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
4.6. у 13 101

Психологија даровитости
8.6. у 13 103

Комуникацијске вештине
12.6. у 17 208

Мултикултурално образовање
12.6. у 17 208

Морални развој
5.6. у 12:30 Амф.

Педагошка психологија 2
8.6. у 13 103

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
12.6. у 19:30 214

Психологија зрелог доба и старења
7.6. у 12 Амф.

Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
6.6. од 11 до 13 ЦОН

Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
8.6. у 14:30 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад (ОН)
12.6. у 14 105

Селекција и процењивање запослених
4.6. у 16 103

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
13.6. у 15 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
5.6. у 16 105

Организационе промене и развој
7.6. у 14 105

Стрес на раду
12.6. у 10 Амф.Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеМАСТЕР
Критичка психоанализа
11.6. у 10 283

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова
30.5. у 14 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
30.5. у 14 257

Клиничке неуронауке
11.6. у 17 Амф.

Психологија уметности, Експериментална естетика
11.6. у 11 101

Управљање променама
7.6. у 14 105

Професионална и етичка питања у психологији рада
4.6. у 16 103

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
у договору са наставником

Културно-историјска психологија
5.6. у 10 Амф.

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
8.6. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
5.6. у 9 251

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја рада
до 25.5.

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
5.6. у 12 264

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм
11.6. у 11 282, 258

Школска психологија
12.6. у 17 208

Морални развој (мастер)
5.6. у 12:30 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
12.6. у 17 208

Когнитивно - бихејвиорална терапија
13.6. у 15 258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
11.6. у 9 103ДОКТОРАНДИ
Квалитативна истраживања
5.6. у 13 260
↑↑↑