Психологија

 • Немачка филозофија 19. века; Филозофија религије; Филозофија духа - проблем слободе воње; Хеленизам - епикурејци и стоици; Аристотелова филозофија
 • Средњовековна филозофија
 • 1985 - основне студије - УНИВЕРЗИТЕТ КОСОВА У ПРИШТИНИ ,ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • 1997 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХЕГЕЛОВО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ)
 • 2003 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: БИВСТВОВАЊЕ И ФИЛОЗОФИЈА КОД АРИСТОТЕЛА И ХЕГЕЛА)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2004 -  Курс: Идентиет и историја
  Народна библиотека Србије, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  Главни и одговорни уредник часописа "Theoria".  (чланство)
 • 2011 -  2014 - Логичко-епистемолошки основи науке и метафизике.
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду (Истраживач)
 • 2006 -  Експланаторни јаз у филозофији и науци
  Министарство за науку Републике Србије
 • 2011 -  2014 - Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти.
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду. (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑