Психологија

 • Когнитивни развој
  Психички развој у социо-културном контексту
  Имплицитне теорије родитеља о развоју деце
  Методолошки проблеми у развојној психологији
  Мерење образовних постигнућа ученика
 • 1992 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1996 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОНИ ПРИСТУП КОГНИТИВНОМ РАЗВОЈУ)
 • 1999 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТРУКТУРА ИМПЛИЦИТНОГ ЗНАЊА РОДИТЕЉА О ОСОБИНАМА СОПСТВЕНЕ ДЕЦЕ)
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2000 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1993 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2001 -  2001 -  Parents’ implicit image of personality of their children
  Универзитет у Салерну, Салерно, Италија (предавање по позиву)
 • 2001 -  2001 -  Parents’ implicit image of personality of their children
  Универзитет у Болоњи, Болоња, Италија (предавање по позиву)
 • 2001 -  2001 -  ZPD: A case suggesting that both Piaget and Vygotsky could be right and wrong
  Универзитет у Салерну, Салерно, Италија (предавање по позиву)
 • 2006 -  2006 -  Educational reform in Eastern European societies: Meeting point of two cultures?
  Универзитет у Нојшателу, Нојшател, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 2008 -  2008 -  Аpplication of the Rasch measurement/model in the psychological research
  Универзитет у Болоњи, Болоња, Италија (предавање по позиву)
 • 2008 -  2008 -  Rasch measurement/model: An application in the psychological research
  Универзитет у Болоњи, Болоња, Италија (предавање по позиву)
 • 2007 -  2007 -  Studying co-construction of new competencies: Enhanced pre-post test design
  Универзитет у Лозани, Лозана, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 2007 -  2007 -  Studying co-construction of new competencies: Enhanced pre-post test design
  Универзитет у Тулузу, Тулуз, Француска (предавање по позиву)
 • 2008 -  2008 -  Towards better understanding of success and failure on the PISA: Psychological and socio-cultural analysis
  Универзитет у Нојшателу, Нојшател, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 2007 -  2007 -  Combining quantitative and qualitative methodology
  Универзитет у Нојшателу, Нојшател, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 2007 -  2007 -  PISA as a good servant or bad master: the choice is ours
  Универзитет у Нојшателу, Нојшател, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 2007 -  2008 -  Researches in Socio-Cultural Psychology
  Универзитет у Нојшателу, Нојшател, Швајцарска (гостујући професор)
 • 2003 -  2004 - Центар за евалуацију у образовању (основан од стране Владе Републике Србије)  (Директор)
 • 2001 -  2004 - Просветни савет (основан од стране Министарства просвете и спорта Р. Србије)  (члан)
 • 2001 -  2002 - Комисија за реформу система за осигурање квалитета у образовању (основан од стране Министарства просвете и спорта Р. Србије)  (Координатор)
 • 2002 -  2004 - Комисија за реформу наставних програма (основан од стране Министарства просвете и спорта Р. Србије)  (члан)
 • 2002 -  2004 - Комисија за квалификациони испит за упис ученика у средње школе (основан од стране Министарства просвете и спорта Р. Србије)  (члан)
 • 2002 -  Association for educational assessment (AEA-Europe)  (чланство)
 • 2003 -  Jean Piaget Society  (чланство)
 • 2005 -  International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR)  (чланство)
 • 1993 -  Друштво психолога Србије  (чланство)
 • 2006 -  редакција часописа "Психологија"  (чланство)
 • 2001 -  2006 - Advisory Board "European Journal of School Psychology"  (чланство)
 • 2006 -  Editorial Board "European Journal of School Psychology"  (чланство)
 • 2009 -  2010 - Комисија за завршни испит у основном образовању (Министарство за просвету Републике Србије)  (члан)
 • 2011 -  2012 - Constructing Educational Achievement
  Hong Kong Baptist University
 • 2010 -  2011 - Развој стандарда за рано учење и развој у Србији
  Институт за психологију и UNICEF
 • 2010 -  2011 - Studying interaction in different contexts: A qualitative view
  Институт за психологију и University of Neuchatel
 • 2010 -  "Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije"
  Institut za psihologiju
 • 2010 -  2012 - Adult Life Entry Network (ALEN) – Empowerment and Activation of Young People in Disadvantaged Situations
  Hungarian Anti-Poverty Network Foundation - EU financed project
 • 2015 -  2018 - REP-Synergy: Towards improvement of Research capacities essential for teacher Education and Practices in Serbia and Estonia
  Swiss National Science Foundation (Project coordinator)
 • 2001 -  2005 - Промене у образцима понашања у друштву у транзицији
  Институт за психологију (Филозофски факултет у Београду)
 • 2006 -  2010 - Психолошки проблеми у контексту друштвених промена Самостални истраживач
  Институт за психологију (Филозофски факултет у београду)
 • 2003 -  2004 - Евалуација пројекта „Активно учење“
  УНИЦЕФ (Србија)
 • 2004 -  2005 - Ефекти пројекта „Активно учење“ у руралним школама
  УНИЦЕФ (Србија)
 • 2004 -  2004 - Ефекти пројекта „Ромски образовни центри“
  УНИЦЕФ (Србија)
 • 2004 -  2005 - Ефекти пројекта „Reading and Writing for Critical Thinking“
  Фонд за отворено друштво (Србија)
 • 2004 -  2005 - Трговина децом у Србији и Црној Гори
  Save the Children (UK)
 • 2003 -  2005 - Национално тестирање образовних постигнућа ученика трећег разреда основне школе
  Министарство просвете и спорта Р. Србије
 • 2005 -  2007 - Equal Access to Quality Education for Roma
  EU Monitoring and Advocacy Programe
 • 2006 -  Monitoring Education for Roma: 2006 Statistical baseline for Central, Eastern, and South Eastern Europe
  Education Support Program (UK)
 • 2010 -  2011 - Indicators of Equal Access to Quality Education for Roma
  Open Society Institut
 • 2001 -  2004 - PISA 2003
  Институт за психологију
 • 2004 -  2007 - PISA 2006
  Институт за психологију
 • 2007 -  2010 - PISA 2009
  Институт за психологију
 • 2010 -  2013 - PISA 2012
  Институ за психологију
 • 2011 -  2013 - Развој стандарда за опште средње образовање
  Завод за вредновање образовања и васпитања, Министарство просвете и Институт за психологију
 • 2015 -  2019 - EARLI Center for innovative research "Ages for learning and growth: Sociocultural perspectives (AGILE)"
  EARLI (Project coordinator)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑