Класичне науке

Историјска граматика латинског језика I
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Горан Видовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 14.00
Начин полагања: писмени+усмени
Садржај предмета: Predmet se sastoji iz dva kursa koji se mogu slušati paralelno ili sukcesivno, pri čemu su oba usmerena na savlađivanje znanja koja se odnose na razvoj latinskog jezika i njegove varijetete, na sinhronijskom i dijahronijskom planu.
Циљ изучавања предмета: Studenti se upoznaju sa razvojnim fazama latinskog jezika i njegovim varijetetima i osposobljavaju da razumeju i prevedu teže tekstove, vodeći računa o njihovim stilskim karakteristikama.
Предуслови за полагање: Studenti moraju položiti ispit iz Latinskog jezika II.. I na časovima vežbanja dva puta godišnje pismeni prevod nepoznatog teksta, približno iste težine kao oni koji se rade na času.
Облици наставе: 2 časa predavanja i 4 časa vežbi nedeljno. (144 časa godišnje)
Обавезе студената: похађање наставе, 3 писмене вежбе, домаћи радови
Постојећи курсеви:
↑↑↑