Класичне науке

Курс:
Latinski kao književni i latinski kao govorni jezik
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Горан Видовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: U okviru ovog kursa proučavaju se elementi vulgarno-latinskog (govornog) jezika na tekstovima koji su te elemente sačuvali. Čitanje tekstova propraćeno je objašnjenjima koja se mogu grupisati u veće celine.
Циљ изучавања курса: Studenti se upoznaju sa razvojnim fazama latinskog jezika i njegovim varijetetima i osposobljavaju da razumeju i prevedu teže tekstove, vodeći računa o njihovim stilskim karakteristikama.
Предуслови за полагање: Studenti moraju položiti ispit iz Latinskog jezika II.
Облици наставе: 2 časa predavanja i 4 časa vežbi nedeljno.
Обавезе студената: Pohađanje nastave, jedna pismena vežba, rad na času, priprema domaćih radova.
Начин оцењивања рада и резултата: Ocenjuje se: aktivno učešće na časovima profesora i asistenta (studenti imaju obavezu da za svaki čas unapred spreme tekst koji će se čitati).
План курса:

1. недеља
предавање - Izvori za vulgarno latinski
U okviru ovog kursa proučavaju se elementi vulgarno-latinskog (govornog) jezika na tekstovima koji su te elemente sačuvali. Čitanje tekstova propraćeno je objašnjenjima.

2. недеља
предавање - Satira (mešoviti književni rod i jezička višeslojnost)

3. недеља
предавање - Glavne karakteristike vulgarno-latinskog

4. недеља
предавање - Izgovor i pisanje, promene vokala i diftonga

5. недеља
предавање - Sinkopa vokala, nestabilni izgovor pojedinih vokala

6. недеља
предавање - Vokalska proteza, hiperurbanizam

7. недеља
предавање - Problematični izgovor finalnih konsonanata

8. недеља
предавање - Rod imenica, pomeranja u deklinaciji

9. недеља
предавање - Predlozi i promene u padeškom sistemu

10. недеља
предавање - Promene u funkciji i značenju zamenica

11. недеља
предавање - Pomeranja u konjugaciji, aktiv-pasiv

12. недеља
предавање - Inovacije u građenju vremena, perfekt, futur

13. недеља
предавање - Elementi sintakse, parataksa-hipotaksa, anakolut

14. недеља
предавање - priprema za ispit

15. недеља
предавање - ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L.R. Palmer, The Latin Language, London
Veikko Vaananen, Introduzione al latino volgare, Bologna 1982.
↑↑↑