Класичне науке

Запослени
управник Одељења: 
др Борис Пендељ
ванредни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
мр Мирослава Мајхер
стручни сарадник
Предавачи
др Александар Лома, редовни професор
др Војислав Јелић, редовни професор
др Војин Недељковић, ванредни професор
др Гордан Маричић, ванредни професор
др Дарко Тодоровић, ванредни професор
др Марјанца Пакиж, ванредни професор
др Ненад Ристовић, ванредни професор
др Борис Пендељ, ванредни професор
др Ил Акад, доцент
↑↑↑