Историја уметности

Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑