Историја уметности

Запослени
управник Одељења: 
др Лидија Мереник
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Предавачи
др Александар Кадијевић, редовни професор
др Бранислав Тодић, редовни професор
др Драган Војводић, редовни професор
др Миодраг Марковић, редовни професор
др Ненад Макуљевић, редовни професор
др Предраг Драгојевић, редовни професор
др Саша Брајовић, редовни професор
др Симона Чупић, редовни професор
др Лидија Мереник, редовни професор
др Владимир Симић, ванредни професор
др Зоран Ракић, ванредни професор
др Иван Стевовић, ванредни професор
др Игор Борозан, ванредни професор
др Јасмина Чубрило, ванредни професор
др Милан Попадић, ванредни професор
др Јелена Ердељан, ванредни професор
Ирена Ћировић, асистент
Библиотекари:
Александра Илијевски, истраживач-сарадник
↑↑↑