Институт за педагогију и андрагогију - Сарадници

САРАДНИЦИ

др Живка Крњаја, редовни професор, управник Института


др Душан Савићевић, редовни професор у пензији
др Недељко Трнавац, редовни професор у пензији
др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Мирјана Пешић, редовни професор
др Нада Качавенда Радић, редовни професор
др Снежана Медић, редовни професор
др Шефика Алибабић, редовни професор
др Радивоје Кулић, редовни професор
др Наташа Вујисић-Живковић, редовни професор
др Радован Антонијевић, редовни професор
др Драгана Павловић-Бренеселовић, редовни професор
др Александра Пејатовић, ванредни професор
др Катарина Поповић, ванредни професор
др Кристинка Овесни, ванредни професор
др Биљана Бодрошки-Спариосу, ванредни професор
др Емина Хебиб, ванредни професор
др Наташа Матовић, ванредни професор
др Лидија Радуловић, ванредни професор
др Слађана Анђелковић, доцент
др Александра Илић-Рајковић, доцент
др Саша Дубљанин, доцент
др Зорица Милошевић, доцент
др Маја Максимовић, доцент
др Јован Миљковић, доцент
др Тамара Николић Максић, доцент
др Ивана Јеремић, доцент
Александар Булајић, асистент
Кристина Пекеч, асистент
Бојан Љујић, асистент
Бранка Александрић, сарадник у настави
Милан Станчић, истраживач-приправник

↑↑↑