ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
18.01. у 10:00 Амфитеатар или 101

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
12.01. у 12ч. Учионица ЦОН


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
12.01. у 10ч. Учионица ЦОН

Психологија развоја и учења (МАСТС)
18.01. у 10:00 Амфитеатар или 101

Планирање и евалуација у настави (МАСТС), писмени испит Предаја испитних радова on line
15.01.у 16ч. Учионица ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (испит)
15.01. термин у договору са наставнику ЦОН канцеларија

Школска пракса 1 (МАСТС) (предаја портфолија)
до 13.01. у 13:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Школска пракса 1 (МАСТС) (усмени испит)
У договору са наставником

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова (on line)
15.01.

Наставник као истраживач, предаја предиспитног задатка
У договору са наставницма
Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
08.02. у 10:00 Амфитеатар или 101

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
09.02. у 13ч Учионица ЦОН


Мастер студије
Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), писани испит
11.2.у 13ч. Учионица ЦОН

Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
09.02. у 15.30ч. Учионица ЦОН

Психологија развоја и учења (МАСТС)
08.02. у 10:00 Амфитеатар или 101

Планирање и евалуација у настави (МАСТС), писмени испит
11.02.2021. 15.30ч. Учионица ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (предаја портфолија)
до 03.02. у 13:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (испит)
05.02. термин у договору са наставником ЦОН канцеларија

Школска пракса 1 (МАСТС) (предаја портфолија)
до 03.02. у 13:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Школска пракса 1 (МАСТС) (усмени испит)
У договору са наставником ЦОН канцеларија

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова on line
11.02.Распоред испита тренутно није доступан...

Распоред испита тренутно није доступан...
↑↑↑