ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике, писмени испит
04.06.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
05.06.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, упис оцена
06.06.2018. у 11:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
У договору са наставником


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писмени испит
04.06.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
05.06.2018. у 09:00 ЦОН

Планирање и евалуација у настави, писмени испит
06.06.2018. у 09:30 ЦОН

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
06.06.2018. у 09:30 ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
06.06.2018. у 09:30 ЦОН

Методе и технике наставног рада / Интерактивна
05.06.2018. у 11:00 ЦОН канцеларија

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија)
01.06.2018. до 18 часова слање електронским путем

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (писмени испит)
08.062018. у 12:00 ЦОН

Школска пракса 1
У договору са наставником

Школска пракса 2
У договору са наставником
Основне студије
Психологија за наставнике, писмени испит
25.06.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
26.06.2018. у 10:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, упис оцена
27.06.2018. у 10:00

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
У договору са наставником


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писмени испит
25.06.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
26.06.2018. у 10:00 ЦОН

Планирање и евалуација у настави, писмени испит
27.06.2018. у 14:00 ЦОН

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
27.06.2018. у 09:30

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
27.06.2018. у 09:30

Методе и технике наставног рада / Интерактивна
27.06.2018. у 09:30 ЦОН или у 14:00, каб.269

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија)
22.06.2018. до 18:00 електронским путем

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (писмени испит)
29.06.2018. у 12:00 ЦОН

Школска пракса 1
У договору са наставником

Школска пракса 2
У договору са наставником
Основне студије
Психологија за наставнике, писмени испит
03.09.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
30.08.2018. У 10:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
У договору са наставником


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писмени испит
03.09.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
30.08.2018. У 10:00 ЦОН

Планирање и евалуација у настави, писмени испит
30.08.2018. У 10:00 ЦОН

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
04.09.2018. У 10:00 ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
04.09.2018. У 10:00 ЦОН

Методе и технике наставног рада / Интерактивна (предаја испитних задатака)
30.08.2018. У 14:00 каб.269

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија)
29.08.2018. до 18:00 електронским путем

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (писмени испит)
05.09.2018. у 12:00 ЦОН

Школска пракса 1
У договору са наставником

Школска пракса 2
У договору са наставником
Основне студије
Психологија за наставнике, писмени испит
24.09.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
21.09.2018. у 13:00

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
У договору са наставником


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писмени испит
24.09.2018. у 09:00 ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
21.09.2018. у 13:00

Планирање и евалуација у настави, писмени испит
21.09.2018. у 13:00

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
21.09.2018. у 12:00

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
21.09.2018. у 12:00

Методе и технике наставног рада / Интерактивна (предаја испитних задатака)
21.09.2018. у 12:00

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија)
19.09.2018. до 18:00 електронским путем

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (писмени испит)
29.09.2018. у 12:00 ЦОН

Школска пракса 1
У договору са наставником

Школска пракса 2
У договору са наставником


↑↑↑