ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
понедељак 22.01. у 10:00 101

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
уторак 16.01. у 11:00 ЦОН


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
уторак, 16.01. у 11:00 ЦОН

Психологија развоја и учења (МАСТС)
понедељак 22.01. у 10:00 101

Планирање и евалуација у настави (МАСТС), писмени испит
петак, 18.01. у 17:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
у договору са наставником

Школска пракса 1 (МАСТС)
у договору са наставником

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова
среда, 24.01. у 10:00 Кабинет ЦОН

Интерактивна настава, практични испит (реализација часа)
среда, 17.01. у 16:00 ЦОН

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (проф Вера Рајовић, предаја портфолија 7 дана раније електронским путем)
четвртак, 18.01. у 15.30 ЦОН
Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
субота 10.02. у 08:00 101

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
уторак 06.02. у 11:00 ЦОН


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
уторак, 06.02. у 11:00 ЦОН

Психологија развоја и учења (МАСТС)
субота, 10.02. у 08:00 101

Планирање и евалуација у настави (МАСТС)
петак, 09.02. у 17:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
у договору са наставником

Школска пракса 1 (МАСТС)
у договору са наставником

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова
уторак, 06.02. у 10:00 Кабинет ЦОН

Интерактивна настава, предаја испитних радова
среда, 07.02 у 13:00 Кабинет ЦОН

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (проф Вера Рајовић, предаја портфолија 7 дана раније електронским путем)
понедељак, 05.02. у 12:00 ЦОН


↑↑↑