Археологија

Курс:
Мегалити у праисторији Европе (осн.)
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Мегалитоманија означава вековну тежњу човека да прекорачи свакодневницу и досегне бесмртност. Велики камени споменици који су сачувани да данас као да представљају својеврсне симболе људског трајања. Највише времена посвећено је прегледу најпознатијих археолошких локалитета који садрже боље или лошије очуване усамљене мегалитске споменике или сложене конструкције од великих камених блокова дуж Атлантског океана, на простору од Британских острва и Северног мора до Иберијског полуострва. Менхири, долмени и кромлехи из Западне Европе настају крајем неолитског доба и подижу се током бакарног и бронзаног доба, односно од почекта IV до краја II или почетка I миленијума старе ере. Мегалитске гробне конструкције и храмови претежно су грађени током бакарног доба на простору западног Медитерана, али су у мањој мери заступљени и у Југоисточној Европи (Бугарска, Грчка, Кавказ). Будући да мегалитски споменици изазивају велико интересовање археолошке и лаичке јавности, честа је тема која се обрађује у електронској форми, што је погодно за активно учествовање студената археологије, који припремају мање тематске целине и презентације током курса.
Циљ изучавања курса: Курс доприноси бољем разумевању друштвене структуре и променама у сфери магијског и религијског живота заједница из бакарног и бронзаног доба западне Европе.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова за праћење курса
Облици наставе: Усмена предавања са слајд пројекцијама. Обавезно је учешће студената у припремању и презентацији појединих тематских блокова.
План курса:

12. недеља
предавање - Мегалити у праисторији Европе
Распореде предавања по недељама: 1. Увод – мегалитоманија у присторијским културама Европе и шире 2. Мегалити и праисторијске културе западне Европе 3. Мегалити у Француској, посебно у Бретањи 4. Мегалити у Великој Британији, Стонехенге 5. Мегалити, посебно долмени у балтичким земљама 6. Мегалити у Ирској 7. Мегалити у Шпанији 8. Мегалитски храмови на Малти 9. Торе на Корзици 10. Нураге на Сардинији 11. Талајоти на Мајорки 12. Мегалитски споменици у Југоисточној Европи, посебно и Грчкој и Бугарској
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- RENREW C., Before Civilizatin- The Radiocarbon revolution and prehistoric Europe, Pinguin Book, Harmondsworth, England, 1976. (Chap. 7 - The Enigma of the Megalith, p. 133-160)
Dragana Milovanović, Arhitektura megalita, Naučna knjiga, Beograd 1988
Glyn Daniel, The Megalith Builders of Western Europe, Penguin Books, Harmondsworth, 1963.
Општа допунска литература
Glyn Daniel, The Prehistoric Chamber Tombs of France,Thames and Hudson, London1960.
Julian Cope,The Megalithic European, London,2004.
- LICHARDUS J., LICHARDUS – ITTEN M., La protohistoire de l’Europe - La Néolithique et le Chalcolithique entre la Méditerranée et la mer Baltique , Paris 1985 L ‘Europe septentrionale (in Chap. III: La civilization chalcolithique en Europe), p. 469-490)
- TOMOVIĆ M. i drugi, MEGALITI, Beograd 1983
- WOOD J.E., Sun, Moon and Standing Stones, Oxford 1978
SandrasN:K., Prehistoric Art in Europe, The Pelican History of Art, Pinguin Books, Harmondsworth, 1985., 219-292.
- ATKINSON R. Stonehenge, Archaeology and interpretation, Penguin Books, Harmondsworth, 1979
- MICHELL J., Megalithomania, Artists, antiquarians and archaeologists at the old stone monuments, Thames and Hudson, London, 1982
↑↑↑