Археологија

Основне студије

1. семестар

Понедељак
13:15 - 14:45 Предавања Шпански језик 1 103 Марина Николић, наставник страног језика
13:15 - 14:45 Предавања Руски језик 1 105 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
Уторак
Среда
13:15 - 14:45 Предавања Шпански језик 1 103 Марина Николић, наставник страног језика
13:15 - 14:45 Предавања Енглески језик 1 С03 Маја Стевановић, наставник страног језика
15:00 - 16:30 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
15:00 - 16:30 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
16:45 - 18:15 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
18:30 - 19:15 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
Четвртак
11:30 - 13:00 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка др Дубравка Николић, виши научни сарадник
др Мирослав Лазић, виши научни сарадник
13:15 - 14:45 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка др Дубравка Николић, виши научни сарадник
др Мирослав Лазић, виши научни сарадник
15:00 - 15:45 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка др Дубравка Николић, виши научни сарадник
др Мирослав Лазић, виши научни сарадник
Петак
13:15 - 14:45 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
15:00 - 16:30 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
16:45 - 17:30 Вежбе Археологија у пракси Арх. збирка ,
↑↑↑