Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

семинар - -
План рада ће бити прилагођен саставу групе и усклађен са бројем кандидата и њиховим посебним потребама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bourriau, J. 1988. Pharaohs and Mortals. Egyptian Art in the Middle Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.
Kemp, B. 1995. Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization. New York, London: Routledge.
Lesko, L.H. (Ed.) 1994. Pharaoh's Workers. The Villagers of Deir el Medina. Ithaca, London: Cornel University Press.
Meskell, L. 2000. Cycles of Life and Death: Narrative Homology and Archaelogical Realities. In World Archaeology 31 (3): 423-441.
Meskell, L. 2004. Object Worlds in Ancient Egypt. Material biographes past and present. Oxford, New York: Berg.
Willems, H. (Ed.), 2001. Social Aspects of Funerary Culture in the Egyptian Old and Middle Kingdoms. Orientalia Lovaniensia Analecta 103. Leuven: Peeters.
↑↑↑