Археологија

 • принципи представљања и канон пропорција у ликовној уметности старог Египта;
  питања рода и друштвеног статуса у династичком Египту;
  египатски утицаји и "египтоманија" у традицији Европе и Србије.
  Значење и развој декорације приватних гробница Старог и Средњег царства у Египту;
 • 1979 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1984 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СВЕДОЧАНСТВА О ПАТУЉЦИМА У СТАРОМ ЕГИПТУ)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - УНИВЕРЗИТЕТ У ХАМБУРГУ
  (тема: ИСТРАЖИВАЊА О ПРАТЊИ ВЛАСНИКА ГРОБНИЦЕ У ГРОБНИЦАМА СТАРОГ ЦАРСТВА)
 • (1980 - 1981) Arheološki fakultet, Odsek za egiptologiju, Univerzitet u Kairu, AR Egipat
 • (1983 - 1983) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1984 - 1984) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1985 - 1985) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1986 - 1988) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1989 - 1989) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1992 - 1992) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1995 - 1995) Arheolški institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • (1996 - 1996) Arheološki institut, Odeljenje za egiptologiju, Univerzitet u Hamburgu, SR Nemačka
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1997 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА)
 • 1987 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОРИЈЕТАЛНА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1984 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА)
 • 1998 -  2000 -  неколико предавања у оквиру програма Студије културе и рода
  Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  Everyday life in the decoration of the Old Kingdom private tombs
  Нови бугарски универзитет, Одељење за студије Медитерана, Софија, Бугарска (предавање по позиву)
 • 2001 -  Eternity in the Art of the Old Kingdom
  Нови бугарски универзитет, Одељење за студије Медитерана, Софија, Бугарска (предавање по позиву)
 • 2005 -  Im Kampf gegen das Chaos – Geschichte und Jenseitsvorstellungen im Spiegel der Dekoration der Privatgräber des Mittleren Reiches
  Seminar für Ägyptologie, Philosophische fakultät der Universität Köln, Келн, Немачка (предавање по позиву)
 • 2005 -  Im Kampf gegen das Chaos – Geschichte und Jenseitsvorstellungen im Spiegel der Dekoration der Privatgräber des Mittleren Reiches
  Institut für Ägyptologie und Altorientalistik, Universität Mainz, Мајнц, Немачка (предавање по позиву)
 • 2005 -  Im Kampf gegen das Chaos – Geschichte und Jenseitsvorstellungen im Spiegel der Dekoration der Privatgräber des Mittleren Reiches
  Foerderkreis des Instituts fuer Aegyptologie der Ludwig-Maximilians Universitaet Muenchen , Минхен, Немачка (предавање по позиву)
 • 1990 -  International Association of Egyptologists  (чланство)
 • 1989 -  2007 - Српско археолошко друштво  (чланство)
 • 1999 -  2004 - Алтернативна академска образовна мрежа, Београд  (Координатор за међународну сарадњу)
 • 2002 -  2005 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за међународну сарадњу)
 • 1990 -  1996 - Зборник Филозофског факултета. Серија А: историјске науке - члан редакције  (чланство)
 • 2012 -  International Research Group “Egypt & Austria”  (чланство)
 • 2013 -  В.д. уредника археолошког темата часописа Етноантрополошки проблеми 8 (3), 2013.  (чланство)
 • 2006 -  2010 - "Процес хеленизације и романизације на тлу Балкана и суседних области" евиденциони број 147008
  Филозофски Факултет, Београд (подтема: Египатска иконографија и хеленизам на Балкану)
 • 2004 -  2009 - Tradition und Innovation. Die Ueberlieferung der Bildprogramme des Alten Reiches in den altaegyptischen Graeberen des Mittleren und Neuen Reiches
  Археолошки институт Универзитетa у Хамбургу и Филозофски факултет Универзитетa у Београду
 • 2011 -  Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у суседним областима од хеленистичког до позно римског периода (177005)
  Филозофски факултет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑