Археологија

 • студије керамике, методологија археолошких истраживања,експериментална археологија, етноархеологија, археологија неолита, археологија и медији, археолошки филм
 • 2001 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НЕОЛИТСКЕ ГРНЧАРИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА -МЕТОДИ,ТЕХНИКЕ И ПРИМЕНА)
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НЕОЛИТСКА ГРЧАРИЈА - ТЕХНОЛОШКИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ)
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2007 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА И ТЕОРИЈА АРХЕОЛОГИЈЕ)
 • 2006 -  Процес археолошког истраживања; Третман керамичких налаза на терену и археолошка обрада
  Диана центар за превентивну заштиту Народног музеја з Београду, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2007 -  Процес археолошког истраживања; Третман керамичких налаза на терену и археолошка обрада
  Диана центар за превентивну заштиту Народног музеја з Београду, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2007 -  Традиционалне производње керамике - експериментална археологија на локалитету Винча
  Библиотека града Београда, Београд, Србија  (предавање по позиву)
 • 2004 -  Статистичко-типолошка анализа ранонеолитске керамике са локалитета Благотин код Трстеника
  Археолошки институт, Белица, Србија (предавање по позиву)
 • 2005 -  Српско археолошко друштво  (чланство)
 • 2012 -  European Association of Archaeologists  (чланство)
 • 2010 -  Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана
  Балканолоски институт САНУ (аналиѕа неолитске керамике)
 • 2010 -  Археологија Србије: културни идентитет, интеграицони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у раѕвоју европске праисторије
  Археолошки институт (анализа и публиковање материјала са локалитета Благотин)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑