Студенти

Студент који није уписан у текућу школску годину може поднети молбу за издавање уверења или докумената тек пошто регулише статус

  1. подношењем и позитивним решавањем молбе за одобрење наставка студија, после чега за издавање уверења или докумената подноси документацију и плаћа накнаду предвиђену за студенте уписане у текућу школску годину. Молбу за одобрење наставка студија студент подноси одговарајућем одељењу, пре почетка школске године.

  2. исписом са Факултета, после чега за издавање уверења подноси документацију и плаћа накнаду предвиђену за бивше студенте; оригинална документа може добити по испису.
↑↑↑