Сплатоа - редакција часописа

Редакција часописа „Сплатоа“

Главни одговорни уредник: Христина Цветинчанин Кнежевић

Заменик главног одговорног уредника: Реља Пекић

Кординатор за сараднике и дописнике: Никола Лекић

Редакција: Уна Забунов, Марија Милошевић, Марија Стаменковић, Јелена Павличић

Лектор : Ива Симовић

Спољни сарадници: Маша Сеничић, Младен Калпић

Технички уредници: Димитрије Крњајски, Василије Савић

↑↑↑